Untitled Document

МОГИЛЕН НЕКРОПОЛ В МЕСТНОСТТА "ОГРАДИЕТО", СЕЛО РЕДИНАСтатут: Режим А (изключен от земеползване).


Могилният некропол е разположен североизточно от село Редина и южно от махала Мазгьовица на село Лесков дол. Състои се от две групи могили, разположени на около 700 м една от друга на 1000 м надморска височина. Първата източна група е съставена от четири могилни насипа, а втората (западната) от три.

При източната група могили е оформено оброчище с два кръста (Св. Спас и Св. Св. Кирил и Методий). Освен четирите могили на мястото има извор, както и вековно дърво. Кръстовете са поставени върху двете по-малки могили, които са в центъра на групата. Западно от тях също има неголяма могила, но върху нея преминава коларския път.

Най-източната могила (Могила № 1) е и най-голямата. Върху нейното било има опит за разкопаване от иманяри, но както личи от прокопания изкоп, могилният насип е съставен от големи ломени камъни, което затруднява премахването му и нанесените поражения не са големи. Според местни жители, преди време в тази могила са били открити кантар и сребърни монети.

Могила № 2 е разположена на около 70 м югоизточно от първата и е покрита с дървесна растителност. При най-голямото дърво е поставен кръстът-оброк на Св. Св. Кирил и Методий. Могилата е покрита с каменен кожух, който личи много добре.

Могила № 3 е най-малка от групата и е разположена на около 50 м от втората. Най-отгоре на могилката е поставен вторият оброчен кръст, посветен на Св. Спас.

Четвъртата могила (Могила № 4) е с разлат могилен насип. Коларският път преминава върху нея и очевидно не е била различима за местното население.

Западната група могили са разположени още по-високо и до тях се достига след изкачване по стръмното било на планинския хребет. Групата се състои от три близко разположени могили, северната от които (Могила № 5) е най-голяма. Тя е силно разкопана от иманяри. По разкази на местни жители на това място дълго време са работели с машини. Преди време изкопите са били засипани, така че в момента не могат да се видят, но около могилата личат следи от верижна техника.

Могили № 6 и № 7 са разположени близко една до друга, южно от Могила № 5. Те са малки и също са засегнати частично от иманярска дейност.

Могилите над село Редина представляват интересен и ценен археологически паметник. Големият брой на надгробните насипи показва, че мястото е използвано за некропол в продължение на дълго време. Погребалният обичай може да се свърже с тракийските племена трибали, за които се знае, че през V-IV в. пр. Хр. са обитавали земите между реките Искър и Морава. Некрополът е разположен на подходящо място - с панорамен изглед към околността, сравнително равнинен терен върху билото на планинския хребет и водоизточник, който вероятно е бил необходим за извършването на религиозни обреди.

Християнското оброчище и двата кръста, поставени върху могилите, са впечатляващ пример за историческа приемственост. Споменът за "свещеното" място се е запазил в продължение на две и половина хилядолетия, а съчетанието между християнските вярвания, древните тракийски гробове и величествената гледка към Искърския пролом усилва впечатлението за вечност и непреходност.

Пешеходен маршрут село Редина - могилен некропол и оброчище


DD 42.9538556 23.391702777777777

DMS N 42° 57' 13.88'' E 23° 23' 30.13''

Разстояние: 5.46 м

Максимален наклон: 39,2%, -28,4%

Надморска височина: 510, 735, 1012 м

GPS трак: Редина - могилен некропол

Виж маршрут с. Редина - могилен некропол и оброчище
Могилният некропол и оброчището са лесно достъпни, тъй-като до село Редина върви асфалтов път. Отбивката за село Редина е южно от Своге, на около 500 м от МВЕЦ Прокопаник. Отбивката продължава по асфалтов път, който криволичи, изкачвайки стръмният склон към село Редина. На около втория километър, при един обратен завой на ляво, има оформена тераса с панорамен изглед към Искърското дефиле.

Асфалтовият път завършва след около 2,5 км, от където започва коларски път. Той извежда към махалата Шурдилица. От тук пътят поема на север през борова гора и след около 500 м завива на изток, покрай билото на планинския хребет, върху който е разположена първата могила. След около още 500 м пътят извежда върху билото на хребета, където е резположена източната група на могилния некропол и оброчището.

Западната група могили се намира в източна посока. До нея се достига като се продължи по коларския път и след още едно изкачване. Мястото, където е разположена групата открива панорамна гледка към Дефилето, а пътят вляво (южното разклонение) извежда отново към село Редина.


Untitled Document
Copyright © SVOGE Heritage Program
Untitled Document