Untitled Document

"СВ. ИЛИЯ", СЕЛО РЕБРОВООброчният кръст „Св. Илия“ е разположен в подножието на връх „Могилата“, върху самостоятелно възвишение, което се откроява от околния терен. До него се достига от село Реброво, като се пресича селото в южна посока, северно от жп Гарата. В махалата Козяк-Огорелица се завива на изток и по коларски, доста стръмен път, се достига до подножието на върха.

Оброкът е разположен върху древен могилен насип, който е леко подравнен в горната си част, за да се постави кръста.

На мястото има два кръста, единият от които по-стар и по-малък, е бил сменен с по-голям и по-нов и поставен в неговите основи. Големият кръст е бил равнораменен с широчина 50 см. Едновременно с поставката височината му достига до 65 см. В момента двете странични рамена са отчупени и кръстът е придобил издължена форма, разширена в горния и долния си край.

На лицевата страна е изрязан декоративен кръст, който отгоре завършва с две симетрични волути, а долното рамо е подчертано с права линия по средата. Двете странични рамена са украсени с по три релефни кръга. В центъра е изрязан хиксовиден елемент. Очертанията на кръста са били обиколени с кант. Върху горното рамо има три букела. Вероятно такива е имало и върху страничните, които сега са отчупени.

По-малкият кръст, който е бил на това място преди поставянето на новия, е изработен от бигор и силно обрушен. Той също е равнораменен, но със силно стеснени странични рамена. Размерите му са 43 х 45 см с дебелина от 13 см.

Тъй-като липсват надписи е много трудно да се каже кога са били поставени кръстовете. Фактът че големият и всъщност по-новият кръст в момента е силно повреден подсказва, че е бил поставен далеч преди началото на комунистическия режим в България. Както се знае, през този период много от оброчните паметници са били събаряни или чупени. Вероятно това е била и съдбата на кръстът „Св. Илия“. Т.е. кръстът е най-късно от началото на XX век, което пък поставя по-малкият и по-стар кръст в още по-ранно време – вероятно XVIII век.

"Св. Илия", село Реброво


DD 42.8994444 23.365000000000002

DMS N 42° 53' 58'' E 23° 21' 54''

GPS трак: с. Реброво - връх Могилата

Untitled Document
Copyright © SVOGE Heritage Program
Untitled Document