Library

Untitled Document


Library

Страници от историята на Своге и общината

Романтиката на изгубените витла

Топоними, диалектни думи и родови имена от поречието на река Искрец и Годечко

Книга за село Огоя

Оброци и оброчна дейност в Искърското дефиле

Стенописите на Искрецкия манастир

История на село Лакатик

Село Миланово. Краеведство проучване

Църкви и манастири из Западна България

Предисторическо изследване на софийското поле и близките му околости

Български народен кръст

Яначко Станимиров от Брезе

La Bulgarie Danubienne et Balkan. Etudes de voyage (1860-1880)

Летопис за манастира "Седемте престола" и село Осеновлак

Страници за историческото развитие на село БовUntitled Document
Copyright © SVOGE Heritage Program
Untitled Document